Ο Δείκτης Μάζας Σώματος δείχνει τον βαθμό παχυσαρκίας.
Βάλε το ύψος σου και το βάρος σου, ή σύρε το πράσινο μπαλονάκι μέσα στο διάγραμμα.

27.4
Υπέρβαρος
Διάγραμμα ΔΜΣ
Κατηγορία Δ.Μ.Σ
Ασιτία<16.5
Ελλιποβαρής16.5-18.5
Φυσιολογικός18.5-25
Υπέρβαρος25-30
Παχύσαρκος30-35
Κλινικά
Παχύσαρκος
35-40
Παθολογική
Παχυσαρκία
>40