(ΔΜΣ) Δείκτης μάζας σώματος

 

(ΒΜΡ) Βασικός Μεταβολικός Ρυθμός