(ΔΜΣ) Δείκτης μάζας σώματος

 


 

(ΒΜΡ) Βασικός Μεταβολικός Ρυθμός