Το πρόσωπο διαιρείται με οριζόντιες γραμμές σε τρία μέρη δημιουργώντας έτσι τις τρεις ζώνες του . Αυτές είναι :

1)      η πάνω ζώνη είναι η ζώνη του μετώπου και βρίσκεται ανάμεσα σε δυο  οριζόντιες γραμμές που ξεκινάνε από τις ρίζες των μαλλιών και τελειώνουν στην βάση των φρυδιών .

2)      η μεσαία ζώνη περιλαμβάνει την περιοχή των ματιών και ξεκινάει από την βάση των φρυδιών και τελειώνει στην βάση της μύτης .

3)      η κάτω ζώνη είναι η ζώνη που περιλαμβάνει το πηγούνι και ορίζεται από τις οριζόντιες γραμμές που ξεκινάνε από την κορυφή της μύτης και τελειώνουν  στην άκρη του πηγουνιού .

Οι τρεις αυτές ζώνες είναι ίσες μεταξύ τους μόνο στο ύψος τους , ενώ σε σχέση με το πλάτος τους η μεσαία είναι η πλατύτερη ζώνη και η κάτω η στενότερη . Το πλάτος των ζωνών υπολογίζεται για την πρώτη από τον ένα κρόταφο στον άλλο , για την μεσαία από το ένα ζυγωματικό στο άλλο και στην κάτω από την μια άκρη της  γνάθου στην άλλη .

Το οβάλ θεωρείται το τελειότερο σχήμα προσώπου με απόλυτη συμμετρία . Οι  τρεις ζώνες έχουν το ίδιο ύψος ενώ η αναλογία ύψους – πλάτους είναι ιδανική .

Συνήθως δεν συναντάμε πρόσωπα με το ίδιο ύψος ζωνών και με την ιδανική αναλογία ύψους και πλάτους ( ύψος ίσον με 1και ½ φορές το πλάτος ή πλάτος ίσον με τα 2/3 του ύψους ) . Ανάλογα όμως με το πια ζώνη έχει το μεγαλύτερο ύψος έχουμε διαφοροποίηση στο σχήμα και κατ’ επέκταση την δημιουργία των διαφόρων μορφολογικών τύπων .

 

Οι βασικοί τύποι προσώπου είναι :

1)      οβάλ

2)      οβάλ μακρύ

3)      ορθογωνικό

4)      στρογγυλό

5)      τετράγωνο

6)      τριγωνικό α’ τύπου

7)      τριγωνικό β’ τύπου

8)      τραπεζοειδές α’ τύπου

9)      τραπεζοειδές β’ τύπου

10)  πολυγωνικό

Λαζαρίδου Τάνια

Αισθητικός

 

Άφησε ένα μήνυμα